Probíhá podzimní kurz plavání a cvičení.

ZÁPIS DO ZIMNÍHO KURZU plavání a cvičení

PLAVECKÉ CENTRUM ÚVALY:

ZIMNÍ KURZ PLAVÁNÍ A CVIČENÍ bude začínat v pondělí 2. 1. 2017 a končit v pátek 31. 3. 2017.
Zimní kurz plavání bude mít 13 lekcí.
Zimní kurz cvičení bude mít 12 lekcí (necvičí se čtvrtek 26.1. a pátek 17.3. 2017)

Zápis do zimního kurzu probíhá takto:
do 25.11. zápis stávajících dětí na stejné lekce
28.11. - 2. 12. změny termínů, přesuny
od 5.12. zápis nových dětí

Informace o kurzech a volných místech na tel. 725950602-4 nebo monika@klubnatrix.cz

BAZÉN ČELÁKOVICE:

Kurzy v I. pololetí šk. roku 2016/17 začínají 12. 9. 2016 a končí 31. 1.  2017. Kurzy v pondělí i úterý mají 16 lekcí.

ZÁPIS NA II. POLOLETÍ do 13.12. 2016 zápis stávajících dětí, od 2. 1. 2017 zápis nových dětí.

II. pololetí bude mít 14 lekcí a kurz potrvá od 20. 2. do 19. 6. 2017. Neplaveme o jarních prázdninách Prahy 1-5 (13.+14.3.), na Velikonoční pondělí 17. 4. a květnové svátky (1.+2. 5. a 8.+9. 5.). 

Výuka v plaveckém klubu Natrix probíhá podle speciálně sestaveného plaveckého programu SAFELY IN WATER s důrazem na prvky intuitivní sebezáchrany.

Neveřejné plavecké centrum klubu Natrix splňuje nejpřísnější hygienické normy, vč. bezbariérovosti. Je určeno pouze pro výuku plavání dětí od nejmenších miminek (vanové plavání) až po děti do cca 6 - 7 let.

Při výuce plavání nejmenších miminek do 6 měsíců věku se řídíme vyhláškou č. 238/2011 Sb., která stanovuje pravidla pro plavání kojenců mladších 6 měsíců a neumožňuje účast těchto dětí ve skupinové výuce na bazénu. Upozorňujeme rodiče, že ani změna metodiky či vzdělání instruktorky neopravňuje jakýkoliv plavecký klub k porušování tohoto zákona.

V souladu s touto vyhláškou u nás "plavou" nejmenší miminka pouze ve speciální vaně, kde se pro každého plaváčka napouští pitná voda bez jakékoliv chemické úpravy. Ve vaničce plave vždy jen jedno dítě, instruktor i rodič musí být vně vany.

Tímto opatřením dodržujeme předepsané hygienické normy a neohrožujeme tak zdraví Vašeho miminka.

Pro děti od ukončeného 6. měsíce do cca 6 - 7 let probíhá skupinové výuka v bazénu 8 x 4 m se slanou vodou teplou 32° C. Délka výukové lekce je 30 minut.

Starší děti pokračují ve výuce v klasickém 25m bazénu v Čelákovicích (viz. plavání Čelákovice).

Dalšími aktivitami, které právě probíhají, jsou: cvičení kojenců a batolat, Yamaha class, pro budoucí maminky těhotenské cvičení a plavání pod vedením zkušené fyzioterapeutky.

Osobně nás můžete navštívit ve všední dny PO-ČT 9.00 - 20.00 h., PÁ 9.00 - 14.00 h.

Adresa: Plavecký klub Natrix, Jirenská 1883, Úvaly

Odborné články

21. 05. 2013
Z pohledu kožního lékaře je problematika pobytu ve vodě jasná a odpověď jednoduchá- nedoporučejeme ji- obecně voda vysušuje a tak jakýkoli dlouhodobý- t.zn. i 20-ti minutový pobyt ve vodě pro dětskou kůži příliš zatěžující. Tedy pokud se nejedná o vodu mořskou, ale i po pobytu v ní doporučujeme spíše krátkou sprchu sladkou vodou. Pokud však má...
21. 05. 2013
Rodiče, kteří se rozhodují chodit s malými dětmi do bazénu, zvažují přínos a možné riziko této aktivity. Návštěva bazénu s dítětem je hezký zážitek rodičů i dětí, je to především příjemně společně prožitý čas. Z pohledu ORL lékaře je dobré otužování dítěte a správný nácvik dýchání nosem. Pokud voda v bazénu odpovídá hygienickým normám určeným pro...