Naši lidé

Jsme Natrix

Lidé, kteří s námi tvoří Natrix, jsou pro nás důležití.
Poznejte náš tým a naše lektory.

Monika Kašparová

spolumajitelka klubu

 • Praxe v plavání od r. 1995
 • Absolvent nadstavbového studia obor fyzioterapeut
 • Instruktor kojeneckého a batolecího plavání
 • Instruktor specializovaného plavání dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí
 • Učitel plavání C
 • Instruktor cvičení batolat a dětí
 • Klasické a lymfatické masáže dospělých

Mgr. Hana Němcová

spolumajitelka klubu

 • Praxe v plavání od r. 1997
 • Absolvent SPgŠ a FTVS UK, obor trenérství(Diplomová práce - Pohybové činnosti ve vodě v denním režimu kojence)
 • Instruktor kojeneckého a batolecího plavání
 • Učitel plavání C
 • Kojenecké masáže, klasické a lymfatické masáže dospělých

Recepce

Martina, Markéta, Berenika & Magda

 • Na recepci se můžete vidět a slyšet se vždy usměvavými Martinou Ulrichovou, Markétou Zadražilovou nebo Berenikou Benešovou. Naše čtvrtá recepční "kudrnatá" Magda je aktuálně na mateřské dovolené

Markéta Zadražilová

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2003
 • SŠ s pedagogickým zaměřením
 • DPS na Pedagogické fakultě UK - vychovatelství, speciální pedagogika
 • Instruktor kojeneckého a batolecího plavání
 • Kurz: cvičení kojenců do 1 roku, cvičení batolat 1 - 3 roky

Mgr. Jiřina Borovská

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2016
 • Instruktor dětského plavání
 • Učitel plavání C
 • Absolvent Přírodovědné fakulty UK
 • Postgraduální studium Neurofyziologie na Fgú AV ČR
 • Laktační poradkyně
 • Plavčík
 • Zdravotník zotavovacích akcí

Marcela Balvínová

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2016
 • Učitel plavání C
 • Absolvent SŠ obchodní
 • Pedagog volného času
 • Asistent pedagoga pro práci s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami

Mgr. Jana Hanibalová

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2004
 • Diplomovaný fyzioterapeut, FTVS UK – obor Tělesná a pracovní výchova se zaměřením na zdravotně postižené
 • Učitel plavání C
 • od r. 1997 ambulantní praxe v rehabilitaci dětí i dospělých
 • KURZY
 • Vojtův princip A, B, PIR, měkké techniky, mobilizace
 • Senzomotorická stimulace 1., 2.
 • Manuální lymfodrenáž a kompletní léčba lymfedému
 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové
 • Cvičení dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí
 • Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzieho A-D

Mgr. Markéta Miklová

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2002
 • STUDIUM A PRAXE
 • Absolvent Střední zdravotní školy, obor všeobecná sestra
 • II. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (bakalář)
 • FTVS UK (Mgr.) - obor fyzioterapeut
 • ZAMĚŘENÍ STUDIA
 • Bakalářská práce - Těhotenství z pohledu fyzioterapeuta
 • Magisterská práce - Dýchání v těhotenství a jeho ovlivnění pomocí plavání a pohybových aktivit ve vodě
 • PRAXE
 • Instruktor kojeneckého a batolecího plavání
 • Instruktor těhotenského cvičení a plavání

Radka Vojtíšková

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2005
 • Zdravotní sestra a porodní asistentka
 • Laktační poradkyně
 • Instruktor pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku
 • Instruktor kojeneckého a batolecího cvičení
 • Učitel plavání C

Berenika Benešová

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2018
 • instruktor dětského plavání
 • učitel plavání C
 • plavčík
 • zdravotník zotavovacích akcí
 • absolventka jazykového gymnázia

Bc. Andrea Béda

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2013
 • Avbsolvent SVŠES
 • Instruktorka kojeneckého a batolecího plavání
 • Učitel plavání C

Anna Průšová

lektorka plavání

 • Praxe v plavání od r. 2018
 • studentka UK - pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro MŠ
 • učitel plavání C
 • bývalá závodní plavkyně