Yamaha class

KURZY PROBÍHAJÍ PRAVIDELNĚ KAŽDÉ ÚTERÝ DOPOLEDNE.  Více informací ke kurzům u lektorky p. Dáši Behenské – tel. 777 932 015

9.00 – 10.00 ROBÁTKA

Program pro nejmenší děti od 4 měsíců do 18 měsíců. Děti prostřednictvím senzomotorických zkušeností poznávají svět hudby a získávají první elementární povědomí o hudbě. Aktivizačními prvky jsou: společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry.

10.00 – 11.00 PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ

Program pro děti od 18 měsíců do 4 let. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně-pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje… Při výuce se vychází ze spontánní reakce dětí na zvuky, tóny a rytmus.