Yamaha class

Pravidelně každé úterý opět probíhají výukové lekce YAMAHA CLASS, a to každé úterý dopoledne pod vedením lektorky Dagmar Behenské.

9.00 – 10.00 ROBÁTKA

Program pro nejmenší děti od 4 měsíců do 18 měsíců. Děti prostřednictvím senzomotorických zkušeností poznávají svět hudby a získávají první elementární povědomí o hudbě. Aktivizačními prvky jsou: společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry.

10.00 – 11.00 PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ

Program pro děti od 18 měsíců do 4 let. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně-pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje… Při výuce se vychází ze spontánní reakce dětí na zvuky, tóny a rytmus.

Přihlásit se můžete u lektorky pí. Dáši Behenské – tel. 777 932 015