Děti, plavání a ORL onemocnění

Rodiče, kteří se rozhodují chodit s malými dětmi do bazénu, zvažují přínos a možné riziko této aktivity.

Návštěva bazénu s dítětem je hezký zážitek rodičů i dětí, je to především příjemně společně prožitý čas.

Z pohledu ORL lékaře je dobré otužování dítěte a správný nácvik dýchání nosem.

Pokud voda v bazénu odpovídá hygienickým normám určeným pro kojence, tak není pobyt v této vodě škodlivý pro dýchací cesty. U plavoucích malých dětí a školáků nebyl prokázán vyšší výskyt zánětů středního ucha nebo rým.

Jak organizovat plavání při některých ORL onemocněních:

Pokud má dítě rýmu s hnisavou sekrecí, tak by do vody chodit nemělo, i když třeba výtěr z nosu je negativní.

U dětí se zánětem středního ucha by se s koupáním mělo vyčkat minimálně týden po úplném zhojení.

Po léčbě antibiotiky je vhodný také týden bez plavání.

Při zánětu zevního zvukovodu je třeba většinou delší doba mimo vodu.

Děti s opakovanými záněty dýchacích cest a zánětů středního ucha.

U těchto dětí je třeba individuálně hodnotit jejich zdravotní stav a dohodnout s lékařem postup. Většinou doporučujeme vodní aktivitu na nějakou dobu omezit, potom znovu zkusit a teprve když je jasně prokázáno, že je zřejmá souvislost mezi chorobami a plaváním, tak se s rodiči dohodneme, že budeme nějakou dobu vyčkávat bez plavání. Takových dětí ale není mnoho.

Doc. MUDr. Z. Kuchynková, CSc
Www.medicalorl.cz