Náš tým

Monika Kašparová - spolumajitelka klubu

Praxe v plavání od r. 1995
Absolvent nadstavbového studia obor fyzioterapeut
Instruktor kojeneckého a batolecího plavání
Instruktor specializovaného plavání dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí
Učitel plavání C
Instruktor cvičení batolat a dětí
Klasické a lymfatické masáže dospělých

Email: monika@klubnatrix.cz
Telefon: 725950602
Mgr. Hana Němcová - spolumajitelka klubu

Praxe v plavání od r. 1997
Absolvent SPgŠ a FTVS UK, obor trenérství(Diplomová práce - Pohybové činnosti ve vodě v denním režimu kojence)
Instruktor kojeneckého a batolecího plavání
Učitel plavání C
Kojenecké masáže, klasické a lymfatické masáže dospělých

Email: hanka@klubnatrix.cz
Telefon: 725950603
RECEPCE - Martina, Markéta, Berenika & Magda

Na recepci se můžete vidět a slyšet se vždy usměvavými Martinou Ulrichovou, Markétou Zadražilovou nebo Berenikou Benešovou. Naše čtvrtá recepční "kudrnatá" Magda je aktuálně na mateřské dovolené :-)

Email:
Telefon: 725950604
Mgr. Jana Hanibalová

Praxe v plavání od r. 2004
Diplomovaný fyzioterapeut, FTVS UK – obor Tělesná a pracovní výchova se zaměřením na zdravotně postižené
Učitel plavání C
od r. 1997 ambulantní praxe v rehabilitaci dětí i dospělých
KURZY:
Vojtův princip A, B, PIR, měkké techniky, mobilizace
Senzomotorická stimulace 1., 2.
Manuální lymfodrenáž a kompletní léčba lymfedému
Mobilizace žeber metodou Mojžíšové
Cvičení dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí
Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzieho A-D

Email:
Telefon:
Mgr. Markéta Miklová

Praxe v plavání od r. 2002
Absolvent SZŠ, obor všeobecná sestra, II. LFUK ( Bc.), FTVS UK (Mgr.) - obor fyzioterapeut (Bakalářská práce - Těhotenství z pohledu fyzioterapeuta, Magisterská práce - Dýchání v těhotenství a jeho ovlivnění pomocí plavání a pohybových aktivit ve vodě)
Instruktor kojeneckého a batolecího plavání
Instruktor těhotenského cvičení a plavání

Email:
Telefon:
Radka Vojtíšková

Praxe v plavání od r. 2005
Zdravotní sestra a porodní asistentka
Laktační poradkyně
Instruktor pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku
Instruktor kojeneckého a batolecího cvičení
Učitel plavání C

Email:
Telefon:
Markéta Zadražilová

Praxe v plavání od r. 2003
SŠ s pedagogickým zaměřením
DPS na Pedagogické fakultě UK - vychovatelství, speciální pedagogika
Instruktor kojeneckého a batolecího plavání
Kurz: cvičení kojenců do 1 roku, cvičení batolat 1 - 3 roky

Email:
Telefon:
Mgr. Jiřina Borovská

Praxe v plavání od r. 2016
Instruktor dětského plavání
Učitel plavání C
Absolvent Přírodovědné fakulty UK
Postgraduální studium Neurofyziologie na Fgú AV ČR
Laktační poradkyně
Plavčík
Zdravotník zotavovacích akcí

Email:
Telefon:
Marcela Balvínová

Praxe v plavání od r. 2016
Učitel plavání C
Absolvent SŠ obchodní
Pedagog volného času
Asistent pedagoga pro práci s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami

Email:
Telefon:
Bc. Veronika Horálková

Praxe v plavání od r. 2015
absolvent FVTS UK - obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
Diplomovaný fyzioterapeut, od r. 2003 vlastní praxe
Lektor skupinových cvičení dětí a dospělých se zdravotním zaměřením - praxe od r. 2012
Kurzy:
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému
Kinesiotaping
Cvičení na míčích, labilních plochách a s overbally
Kurz míčkové facilitace
Kurzy Komplexní terapie krční páteře, bederní páteře a pánevního pletence
Kurz Dýchání v kontextu centrované postury
Kurz mobilizace sternocostálního skloubení
Osvědčení:
Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Cvičení zdravotní tělesné výchovy
Instruktor cvičení Pilates
Lektor Bosu core

Email:
Telefon:
Bc. Andrea Béda

Praxe v plavání od r. 2013
Avbsolvent SVŠES
Instruktorka kojeneckého a batolecího plavání
Učitel plavání C

Email:
Telefon:
Anna Průšová

Praxe v plavání od r. 2018
studentka UK - pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro MŠ
učitel plavání C
bývalá závodní plavkyně

Email:
Telefon:
Berenika Benešová

Praxe v plavání od r. 2018
instruktor dětského plavání
učitel plavání C
plavčík
zdravotník zotavovacích akcí
absolventka jazykového gymnázia

Email:
Telefon:
Lukáš Kvasnica

učitel plavání C
student ČVUT
bývalý závodní plavec a pětibojař

Email:
Telefon: